รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ด้วยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่: https://rb.gy/upyx5b ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม: วันที่ 19 มกราคม 2566
ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอีเมลของผู้เข้ารับการอบรม
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ชิดชนก  สายชู อีเมล์/MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top