รับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

รับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

        ด้วยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
        สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่: https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอีเมล์ของผู้เข้ารับการทดสอบ
        หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ชิดชนก  สายชู MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th)

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top