รับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

รับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

HRD เปิดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 65

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14-25 มี.ค. 65
ผ่านลิงค์ https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg
ยืนยันรายชื่อผู้รับการทดสอบและกำหนดการ วันที่ 8 เม.ย. 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณวันนิสา ไม้สูงดี, Ms Teams: wannisa.mai@kmutt.ac.th

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top