ประกาศรายชื่อ และกำหนดการ ผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2565 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ประกาศรายชื่อ และกำหนดการ ผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2565

ดำเนินการจัดการทดสอบในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ดังนี้

1. การทดสอบ Speaking

  • รูปแบบ Virtual Test on Zoom เวลา 9.00-14.15 น.

2. การทดสอบ Listening, Reading & Vocabulary and Writing & Grammar

  • รูปแบบ On-site เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้อง SoLA 301 และห้อง SoLA 302 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
    (เงื่อนไข ผู้เข้าทดสอบต้อง ตรวจ ATK ในวันที่ 27 เม.ย. 65 ก่อนเวลา 8.30 น. และส่งภาพถ่ายผล ATK ผ่าน Link Google: https://shorturl.asia/yhnIY)

3. สำหรับบุคลากรที่เคยทดสอบมาแล้ว จะมีค่าทดสอบ 300 บาท โดยสามารถชำระค่าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานคลัง มจธ. ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

หมายเหตุ:

  1. ลิงก์เข้าร่วมการทดสอบจะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  2. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันนิสา ไม้สูงดี (กิ๊บ) สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/ MS Teams: wannisa.mai@kmutt.ac.th

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top