ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2565 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2565 ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์

หมายเหตุ:

1. กรณีชำระค่าอบรมภาษาอังกฤษแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง คุณฌัชชา คุณชม ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 65

2. ลิงก์เข้าร่วมอบรมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียน

3. เอกสารประกอบการอบรม จะส่งไปยังที่อยู่ของท่านที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฌัชชา คุณชม HRD ทางอีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th และ/หรือคุณวันนิสา ไม้สูงดี ทางอีเมล์/ MS Teams: wannisa.mai@kmutt.ac.th

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top