ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพิเศษเรื่อง ยกระดับผู้ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพิเศษเรื่อง ยกระดับผู้ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพิเศษเรื่อง ยกระดับผู้ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 17, 25 กุมภาพันธ์ 2565
และวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
หมายเหตุ:
1. ลิงก์เข้าร่วมการอบรมจะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
2. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก  สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/ MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top