ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 รุ่นที่ 1 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 รุ่นที่ 1

1.ประมวลคำ (Word Processing) วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ลิงก์เข้าเรียน : https://zoom.us/j/91435441312?pwd=Rk5kR2RycXdtTENCYjZ2TmJuMlBBdz09
หรือ Meeting ID: 914 3544 1312
Passcode: J4mje2 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.20 น.)
2.การนำเสนอแบบสื่อผสม (Multimedia Presentation) วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ลิงก์เข้าเรียน :  https://zoom.us/j/93541098565?pwd=b0UwTHBGMk9QOUJtVlEyMWJsVDRmQT09
หรือ Meeting ID: 935 4109 8565
Passcode: iX6psf (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
3.การสร้างตารางงาน (Spreadsheets) วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ลิงก์เข้าเรียน : https://zoom.us/j/97480423655?pwd=WlRPQUNmWW5DTTZBMGs2dWEvNDNRZz09
หรือ Meeting ID: 974 8042 3655
Passcode: T4Ub5q (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.20 น.)
หมายเหตุ:
1.เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.20 น.
2.กรณียกเลิกการเข้าอบรมฯ ต้องแจ้งล่วงหน้ามายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนวันเข้าอบรม
3.ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ แต่ไม่เข้าร่วมและไม่ได้แจ้งยกเลิก ทางสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขอดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายไปยังต้นสังกัด หลักสูตรละ 300 บาท
4.หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ อนุสรา MS Team : anusara.chu@kmutt.ac.th
email : anusara.aa@mail.kmutt.ac.th
โทรมือถือ /Line : 0809277257

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top