ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังนี้

ส่วนการพูด (Speaking) ณ ห้องประชุม SoLA 901 ชั้น 9 อาคารคณะศิลปศาสตร์  แบ่งช่วงการทดสอบ 2 ช่วง คือ

  • ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • ช่วงที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ส่วนที่เป็น Paper based ทดสอบเวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม SoLA 506 ชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร์

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top