การบรรยาย Gifted Education โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

การบรรยาย Gifted Education โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

Gifted Education – Thailand

Gifted Education – Global

• บทความที่เกี่ยวข้อง

Functional Competency
8 พฤษภาคม 2024
Functional Competency
30 เมษายน 2024
การบรรยาย
12 เมษายน 2022
การบรรยาย
7 กุมภาพันธ์ 2022
การบรรยาย
27 ธันวาคม 2021

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top