บริหารอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

บริหารอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

• บทความที่เกี่ยวข้อง

Functional Competency
8 พฤษภาคม 2024
Functional Competency
30 เมษายน 2024

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top