จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย วันที่บรรยาย: 10 พ.ย. 2564 วิทยากร: คุณณมล วรปรีดา และคุณกีรติ พินิจเศรษฐวงศ์ จากสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• บทความที่เกี่ยวข้อง

Functional Competency
8 พฤษภาคม 2024
Functional Competency
30 เมษายน 2024
การบรรยาย
12 เมษายน 2022
การบรรยาย
7 กุมภาพันธ์ 2022
การบรรยาย
27 ธันวาคม 2021

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top