ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Kick off ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรม Kick off ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ: ทีมงานได้ดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ท่านผ่านตลาดนัดเอกสารแล้ว ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

Categories: SEAC

MENU