ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก

ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก

ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก, ข่าวประชาสัมพันธ์, หลักสูตรอบรมภายนอก

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2564

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร [...]
ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก, หลักสูตรอบรม, หลักสูตรอบรมภายนอก

ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ปี 2563

ด้วย ศูนย์บริการพยาบ
ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก, หลักสูตรอบรม, หลักสูตรอบรมภายนอก

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญบุคลากรผู้มีอายุ 50 – 60 ปี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

ด้วย กรมกิจการผู้สูง
ข่าวประกาศรับสมัครอบรมภายนอก, หลักสูตรอบรม, หลักสูตรอบรมภายนอก

ขอเชิญบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ

ศูนย์บริการพยาบาล คณ

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top