รายงานประจำปี

รายงานประจำของสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

# ชื่อไฟล์ ไฟล์แนบ วันที่ ขนาดไฟล์
1 รายงานประจำปี 2555 02 เม.ย. 2563 1.39 MB
2 รายงานประจำปี 2556 02 เม.ย. 2563 1.72 MB
3 รายงานประจำปี 2557 02 เม.ย. 2563 0.77 MB
4 รายงานประจำปี 2558 02 เม.ย. 2563 1.30 MB
5 รายงานประจำปี 2559 15 ก.ค. 2563 0.72 MB
6 รายงานประจำปี 2560 15 ก.ค. 2563 0.73 MB
7 รายงานประจำปี 2561 02 เม.ย. 2563 1.03 MB
8 รายงานประจำปี 2562 15 ก.ค. 2563 1.00 MB
9 รายงานประจำปี 2563 11 เม.ย. 2564 1.22 MB
10 รายงานประจำปี 2564 22 ก.พ. 2565 2.35 MB
# ชื่อไฟล์ ไฟล์แนบ วันที่ ขนาดไฟล์