แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1/2564 ทั้ง 2 รุ่น – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1/2564 ทั้ง 2 รุ่น

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปรับรูปแบบการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 เป็น Virtual Classroom โดยมีกำหนดการอบรม ดังนี้

ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1
1. วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 : การประมวลผลคำ word processing
2. วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 : การนำเสนอสื่อแบบผสม Multimedia Presentations
3. วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 : การสร้างตารางงาน spreadsheets

ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
1. วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 : การประมวลผลคำ word processing
2. วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : การนำเสนอสื่อแบบผสม Multimedia Presentations
3. วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 : การสร้างตารางงาน spreadsheets

โดยในแต่ละวันมีกำหนดการดังนี้
เวลา 9.20-9.30 น. ลงทะเบียน และรับฟังเครื่องมือ กฏ กติกา การเข้าร่วม Class
เวลา 9.30-12.00 น. Virtual Classroom 1/2
เวลา 12.00-13.00 น. พัก
เวลา 13.50-14.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม Class
เวลา 14.00-16.30 น. Virtual Classroom 2/2 และประเมินผลการเรียนรู้

ซึ่งการผ่านเข้าร่วมดังกล่าวจะต้องเข้าเรียนครบทั้ง 2 ส่วน ในภาคเช้าและภาคบ่าย รวมถึงการตอบแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนจบในภาคบ่าย

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รับสมัครผ่านทาง shorturl.at/eDJ57

โดยรับสมัครรุ่นที่ 1 รอบที่ 1 ถึงวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 และ ประกาศรายชื่อที่ https://hrd.kmutt.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

และรับสมัครรุ่นที่ 1 รอบที่ 2 ถึงวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศรายชื่อ ที่ https://hrd.kmutt.ac.th/ ภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้จะจัดส่ง link ZOOM ให้กับบุคลากรที่มีรายชื่อผ่านทาง Email ตามที่บุคลากรแจ้งไว้ในการสมัคร

และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :นางสาวอนุสรา ชูชื่น (อุ๊กอุ๋ย)
MS Team : anusara.chu@kmutt.ac.th
email : anusara.aa@mail.kmutt.ac.th
โทรมือถือ /Line : 0809277257

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
1 พฤศจิกายน 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top