รับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน ตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ซึ่งผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับคนละ 300 บาท (มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานตำแหน่งสายวิชาชีพอื่นที่ไม่เคยเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเท่านั้น)
โดยกำหนดจัดให้มีการสอบวัดระดับดังกล่าวขึ้นใน วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ส่วนการพูด (Speaking) ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์  เวลา 13.00-16.00 น.
2. ส่วนที่เป็น Paper based ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์  เวลา 16.30-18.00 น.

โดยบุคลากรที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ สามารถสมัครผ่านลิงก์นี้ >> http://bit.ly/testeng64  ภายในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง hrd.kmutt.ac.th และ อีเมล์ของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top