รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดจัดการอบรมระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. ผ่านรูปแบบผสมผสานระหว่างเรียนในชั้นเรียนและออนไลน์ ณ คณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 22 กันยายน 2563 ผ่านทาง www.hrd.kmutt.ac.th และ อีเมล์ของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียดหลักสูตร

ใบสมัครเข้ารับการอบรม 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-470-8078

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top