รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2565 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 พ.ค. 65
ผ่านลิงค์(ใช้งานผ่าน KMUTTVPN) https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 13 พ.ค. 65 ผ่านทางเว็บไซต์ hrd.kmutt.ac.th และ อีเมล์ของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณวันนิสา ไม้สูงดี, Ms Teams: wannisa.mai@kmutt.ac.th

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
1 พฤศจิกายน 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top