ประกาศรายชื่อ Kick off โครงการ YourNextU (รุ่นที่ 3) วันที่ 17 พ.ย. 63 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ประกาศรายชื่อ Kick off โครงการ YourNextU (รุ่นที่ 3) วันที่ 17 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Kick Off โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (KMUTT YourNextU) รุ่นที่ 3 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

  • รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น. (สายวิชาการ) (เริ่มเปิดห้อง zoom เวลา 08.50 น.)
  • รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น. (สายวิชาชีพ) (เริ่มเปิดห้อง zoom เวลา 10.20 น.)
  • รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น. (สายวิชาการ) (เริ่มเปิดห้อง zoom เวลา 12.50 น.)
  • รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น. (สายวิชาชีพ) (เริ่มเปิดห้อง zoom เวลา 14.20 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 8088 คุณวสพร / โทร 8077 คุณนพสร

* กรณีที่หน่วยงานส่งชื่อลูกจ้างของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสามารถชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนรหัสงบประมาณ (โอน กค.23-1)

รหัสกองทุน 0704  รหัสหนวยงาน 10126000  รหัสแผนงาน 2000002000  รหัสงบประมาณ 6301003786

รหัสกลุ่มรายจ่าย 0502184  รหัสบัญชีแยกประเภท 8030100009

**ทั้งนี้หากดำเนินการแล้ว โปรดสำเนาใบ กค.23-1 มาที่อีเมล hrd@kmutt.ac.th

• บทความที่เกี่ยวข้อง

SEAC
8 กุมภาพันธ์ 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top