ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1-2564
เกณฑ์การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของบุคลากร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :นางสาวอนุสรา ชูชื่น (อุ๊กอุ๋ย)
MS Team : anusara.chu@kmutt.ac.th
email : anusara.aa@mail.kmutt.ac.th
โทรมือถือ /Line : 0809277257

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
22 กุมภาพันธ์ 2023
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
29 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผลการทดสอบ
22 ธันวาคม 2022
ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
1 พฤศจิกายน 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top