ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564 – HRD KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH | EN

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อพนักงานตำแหน่ง วิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ดังนี้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ราย
– นางสาวสิริพร ปานแสง สังกัดสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– นายณัฐพงศ์ รัตนสุภา สังกัดกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย
– นายไกรศิลา กานนท์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561

• บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
1 พฤศจิกายน 2022

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top