แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/64 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/64

สืบเนื่องจาก ประกาศ ม เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด โรคโควิด-19 ทางผู้จัดการอบรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/64

จึงขอเปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อ จากเดิมวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 7 มกราคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU