รับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

HRD เปิดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 65

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14-25 มี.ค. 65
ผ่านลิงค์ https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg
ยืนยันรายชื่อผู้รับการทดสอบและกำหนดการ วันที่ 8 เม.ย. 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณวันนิสา ไม้สูงดี, Ms Teams: wannisa.mai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU