ประชาสัมพันธ์การอบรมพิเศษเรื่อง ยกระดับผู้ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์การอบรมพิเศษเรื่อง ยกระดับผู้ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21

การจัดอบรมพิเศษ เรื่อง ยกระดับผู้ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการศึกษาอย่างเป็นเลิศ

สำหรับบุคลากร มจธ. ที่ต้องการติดอาวุธทางความรู้ และสร้างความสำเร็จใหม่ในธุรกิจการศึกษากับ 3 หัวข้อกิจกรรมที่น่าสนใจจากวิทยากร 3 มืออาชีพด้านการพัฒนาการศึกษา

อย่าพลาดโอกาสกับช่องทางที่ท่านจะได้ใช้พัฒนาตนเอง หากสนใจสามารถคลิกลงทะเบียน https://forms.gle/cvs9BkPazoedeG6n8
รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์/ MS Teams ได้ที่: ชิดชนก สายชู chidchanok.sai@kmutt.ac.th

หมายเหตุ:
1) สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทาง https://hrd.kmutt.ac.th/
และทางอีเมล์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

Categories: ข่าวประกาศการรับสมัครอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU