ประกาศรายชื่อ Kick off โครงการ YourNextU วันที่ 30 ก.ค. 63 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อ Kick off โครงการ YourNextU วันที่ 30 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Kick Off โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (KMUTT YourNextU) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.

สำหรับผู้ที่เลือกการเข้าร่วมกิจกรรม Kick off แบบ Offline พบกันที่ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และโปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วม(ตามไฟล์แนบ)

Categories: SEAC,ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU