ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Go4it English Camp Station 2 Workplace Speaking – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Go4it English Camp Station 2 Workplace Speaking

          ตามที่ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ได้เปิดรับสมัครอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Go4it English Camp Station 2 Workplace Speaking สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น HRD ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการอบรม (ตามเอกสารแนบ) ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ

รายชื่อผู้เข้าอบรม Go4it English Camp Station 2

กำหนดการอบรม

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ คุณฌัชชา คุณชม (จอย)
e-mail หรือ MS Teams chatcha.kun@kmutt.ac.th
โทร 02-470-8482, 085-210-1509

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU