ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหัวข้อ การวางแผนงานสู่เป้าหมาย – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหัวข้อ การวางแผนงานสู่เป้าหมาย

          ตามที่ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ได้เปิดรับสมัครอบรมโครงการ HRD Special Edition สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น
HRD ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหัวข้อ การวางแผนงานสู่เป้าหมาย วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ. ห้อง AD-909  อาคารสำนักงานอธิการบดี
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณฌัชชา คุณชม (จอย) e-mail หรือ MS Teams chatcha.kun@kmutt.ac.th
โทร 02-470-8482, 085-210-1509

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU