ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ Go 4 It English Camp: Station 1 Workplace Writing – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ Go 4 It English Camp: Station 1 Workplace Writing

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ Go 4 It English Camp: Station 1 Workplace Writing

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

รายละเอียดห้องและลิ้งค์สำหรับเข้าเรียน HRD จะส่งให้ท่านทางอีเมล์ค่ะ

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คุณวรัญญา สุนารักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-470-8484  อีเมล์ waranya.sun@kmutt.ac.th หรือ

คุณฌัชชา คุณชม เบอร์โทรศัพท์ 02-470-8482 อีเมล์ chatcha.kun@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU