ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การออกแบบการนำเสนอและศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพ รุ่นที่ 10 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การออกแบบการนำเสนอและศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพ รุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การออกแบบการนำเสนอและศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพ รุ่นที่ 10

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หมายเหตุ:

  1. ลิงก์เข้าร่วมการอบรมจะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
  2. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฌัชชา คุณชม (จอย) สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU