ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม การสื่อสารอย่างมั่นใจไปกับศิลปะการจับประเด็น – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม การสื่อสารอย่างมั่นใจไปกับศิลปะการจับประเด็น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม การสื่อสารอย่างมั่นใจไปกับศิลปะการจับประเด็น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. รูปแบบOnline Virtual Classroom ผ่านโปรแกรม Zoom

หมายเหตุ:

1. ลิงก์เข้าร่วมการอบรมจะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

2. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันนิสา ไม้สูงดี ทางอีเมล์/ MS Teams: wannisa.mai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU