ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ:

1. เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เวลา 09.00 น.

2. ลิงก์การอบรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมลของท่านตามที่แจ้งลงทะเบียนไว้

3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล/MS Teams:  chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU