ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ และกำหนดการการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2666 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ และกำหนดการการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2666

HRD ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ดังนี้

  1. ส่วนการพูด (Speaking) เวลา 09.30 – 12.30 น. และ 13.00 – 16.00 น. ผ่านออนไลน์ ZOOM

*โดย HRD จะส่งลิ้งค์ Zoom เพื่อเข้าทดสอบให้ท่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้

– อุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่มีโปรแกรม Zoom และกล้อง

– ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องตลอดเวลาเพื่อยืนยันตัวตน

– เรียงลำดับการเรียกสอบตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่ทาง HRD ประกาศ

– ขอให้เข้าห้อง Zoom ก่อนช่วงสอบอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเตรียมตัวสอบ

  1. การทดสอบ Listening, Reading & Vocabulary and Writing & Grammar รูปแบบ On-site เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SoLA 407 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์

– ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามลำดับที่นั่งสอบของตนเองตามที่ทาง HRD ประกาศเท่านั้น

– ข้อสอบทุกส่วนต้องทำลงในคอมพิวเตอร์

ผู้เข้าทดสอบต้อง ตรวจ ATK (ตรวจมาไม่เกิน 24 ชั่วโมง) ในวันที่ 1 พ.ย. 65 ก่อนเวลา 8.30 น. และส่งภาพถ่ายผล ATK ผ่าน Link Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/FgqJkhrtVT โดย Log-in ผ่านอีเมล์ @kmutt.ac.th เพื่อแนบหลักฐาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฌัชชา คุณชม (จอย) เบอร์โทรศัพท์ 02-470-8482อีเมล์ chatcha.kun@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU