ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง
2. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง
3. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น
4. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU