ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2566 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2566

ตามที่ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ได้เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นั้น
HRD ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ

โดยให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและหลักสูตรที่เข้าอบรม

สำหรับหนังสือประกอบการอบรมและ QR Code ของกลุ่ม Line แต่ละหลักสูตร ทาง HRD จะนำส่งให้ท่านทาง E-Mail ต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ คุณฌัชชา คุณชม (จอย)
e-mail หรือ MS Teams chatcha.kun@kmutt.ac.th

โทร 02-470-8482, 085-210-1509

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU