ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่  1/2566

หมายเหตุ:

  1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น. (ภาคเช้า) และเวลา 13.30 น. (ภาคบ่าย) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทดสอบ
  2. เตรียมคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค ที่สามารถเชื่อมต่อเข้า VPN ของมหาวิทยาลัยได้ พร้อมติดตั้งกล้อง
  3. มีโปรแกรมพื้นฐานในการทดสอบ (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint)
  4. มีโปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรม Zoom
  5. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร
  6. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ชิดชนก สายชู E-mail: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU