ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2566 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2566 ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์

Link เข้าร่วมอบรมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฌัชชา คุณชม (จอย) HRD ทางอีเมล์/ MS Teams: chatcha.kun@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU