ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ:
1. ทุกหลักสูตรเริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เวลา 09.00 น.
2. ลิงก์เข้ารับการอบรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะส่งไปยังอีเมล์ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิดชนก  สายชู สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล์/ MS Teams: chidchanok.sai@kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU