ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565

หมายเหตุ:

1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น. และ 13.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทดสอบ

2. เตรียมคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค พร้อมติดตั้งกล้อง และสามารถเชื่อมต่อเข้า VPN ของมหาวิทยาลัยได้

3. มีโปรแกรมพื้นฐานในการทดสอบ (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint)

4. โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรม Zoom

5. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร

6. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ชิดชนก สายชู E-mail: chidchanok.sai@mail.kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU