ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียดดังนี้

– รอบที่ 1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. (รูปแบบออนไลน์)
– รอบที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. (รูปแบบออนไลน์)
– รอบที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. (รูปแบบออนไลน์)

หมายเหตุ:
1. ขอยกเลิกการทดสอบรอบที่ 4 เนื่องจากไม่มีผู้เข้ารับการทดสอบในวันและเวลานี้

2. ช่วงเช้าเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. และช่วงบ่ายเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

3. กรณียกเลิกการเข้าทดสอบฯ โปรดแจ้งสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.

4. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบฯ แต่ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบฯ โดยไม่ได้แจ้งยกเลิกการทดสอบฯ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอสงวนสิทธิ์โดยการเก็บค่าใช้จ่ายในการทดสอบฯ ครั้งต่อไป

5. เตรียมคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค พร้อมติดตั้งกล้อง

6. คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค สามารถเชื่อมต่อเข้า VPN ของมหาวิทยาลัยได้

7. มีโปรแกรมพื้นฐานในการทดสอบ (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint)

8. มีโปรแกรม Zoom

9. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร

10. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ชิดชนก สายชู E-mail: chidchanok.sai@mail.kmutt.ac.th

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU