ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียดดังนี้

– รอบที่ 1 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
– รอบที่ 2 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
– รอบที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ:
1. ขอยกเลิกการทดสอบรอบที่ 3 เนื่องจากไม่มีผู้เข้ารับการทดสอบในวันและเวลานี้

2. ช่วงเช้าเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. และช่วงบ่ายเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

3. กรณียกเลิกการเข้าทดสอบฯ โปรดแจ้งสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

4. ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบฯ แต่ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบฯ โดยไม่ได้แจ้งยกเลิกการทดสอบฯ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอสงวนสิทธิ์โดยการเก็บค่าใช้จ่ายในการทดสอบฯ ครั้งต่อไป

5. หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ อนุสรา โทร 8087

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,ข่าวประชาสัมพันธ์,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU