ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวนทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
2. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับต้น เริ่มอบรมวันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันจันทร์และวันพุธ)
3. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันจันทร์และวันพุธ)
4. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น เริ่มอบรมวันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
5. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 

หมายเหตุ

  1. โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม
  2. สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 8087

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU