ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
จำนวนทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Listening and Speaking ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกวันจันทร์และวันพุธ)
2. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น เริ่มอบรมวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
3. หลักสูตร Writing and Grammar ระดับสูง เริ่มอบรมวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 

หมายเหตุ

  1. โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม
  2. สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร

ทั้งนี้บุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ สามารถชำระได้ที่สำนักงานคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนำสำเนาใบเสร็จการชำระเงินส่งที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ วรรณระวี จรัลพงษ์ โทร. 8087

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU