ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 1/2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ 1/2559 “เทคนิคสร้างสรรค์จัดทำรายงานแบบมืออาชีพ”

  •  รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2559
  •  รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 2108 อาคารเรียนรวม 2 สำนักคอมพิวเตอร์
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ชัญญา (โทร.8088) ดาราวีณ์ (โทร.8078)

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เทคนิคสร้างสรรค์จัดทำรายงานแบบมืออาชีพ” รุ่น 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตร “เทคนิคสร้างสรรค์จัดทำรายงานแบบมืออาชีพ” รุ่น 2

Categories: ข่าวประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU