ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2562 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2562

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2562

WG1_ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_3-62
WG2_ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_3-62
LS2_ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_3-62
RV2_ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ_3-62

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU