ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2561 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2561

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2561

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU