ประกาศผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2561 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 15 มีนาคม 2561

Reading&Vocabulary ระดับสูง

Listening&Speaking ระดับต้น

Listening&Speaking ระดับสูง

Writing& Grammar ระดับต้น

Writing& Grammar ระดับสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 8078

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU