ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2561 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 19 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2561

ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ ครั้งที่ 1-2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 8087

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU