ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2560 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 29 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2560

ผลการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ ครั้งที่ 3-2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: วรรณระวี จรัลพงษ์ โทร. 8087

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU