ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2559

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวนทั้งหมด 5 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 36 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8078

เอกสารแนบ

 ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2559

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU