ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2559 – Human Resource Devlopment (HRD)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Training Road Map ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวนทั้งหมด 6 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 39 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 นั้น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

 ประกาศผลการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2559

Categories: ข่าวประกาศผลการทดสอบ,หลักสูตรอบรม,หลักสูตรอบรมภายใน

MENU